Servicii

Domeniul meu de expertiză nu se rezumă doar la proiectare luminotehnică efectivă ci se extinde și în zonele:

 • audit energetic, luminotehnic și financiar;

 • studii luminotehnice și de potențial;

 • măsurători profesionale în iluminat;

 • soluționări, simulări, documentații tehnice;

 • management de proiect;

 • ...

  "Sunt la un mail distanță ...!"
   

Domeniu de expertiză extins

In cele aproape 2 decenii de activitate, am dobândit anumite competențe dintre care enumăr doar câteva:
 • planificarea, gestionarea și controlul procesului de proiectare și/sau execuție a sistemului de iluminat;
 • comunicarea cu beneficiarul și alte persoane implicate în proiect cu referire la soluțiile de iluminat;
 • aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea și securitatea în muncă și în domeniul situațiilor de urgență;
 • aplicarea prevederilor legale legate de gestionarea deșeurilor din iluminat;
 • întocmirea planului de mentenanță a sistemului de iluminat;
 • evaluarea eficienței energetice;
 • elaborarea proiectelor luminotehnice;
 • evaluarea spațiului de iluminat;
 • evaluarea tehnică și inventarierea sistemelor de iluminat;
 • realizarea masurătorilor luminotehnice - atât interioare cât și exterioare.